A Total War Saga: TROY - Érkezik Rhesus és Memnon

Két legendás hőssel erősíthetjük meg Trója védelmét a legújabb frakció csomaggal.

Hirdetés

A december 14-én rékező  Rhesus & Memnon frakció csomag az Iliasz két leghíresebb hősét engedi szabadjára a Total War Saga: TROY véráztatta harcmezein. Rhesus, a trák király és Memnon, az aithiopszok királya. Ezen félelmetes szereplők egyedi kampánymechanikákkal, pusztító hős- és egységképességekkel, valamint két új seregtípussal érkeznek, ezzel 49-re emelve a seregekkel kapcsolatos lehetőségek számát.

Rhesus
A hatalmas Rhesus egy elszánt és kérlelhetetlen parancsnok, aki Trákia erdővel tarkított völgyeiből származik, amely számtalan harcos törzsnek és félelmetes, ősi isteneknek ad otthont. Serege az erős, korai támadások taktikáját követik, melyet sorsdöntő rohamok, és pajzs nélkül harcoló egységeik egészítenek ki, de rendkívül jó rohamozó egységekkel, a páncélokon áthatoló lövedékekkel, és kitűnő morállal is rendelkeznek.

Kampány mechanikák:

  • Countless Host: Rhesusnak fel kell keresnie és egyesítenie kell az egymással hadban álló trák törzseket. Ha ez sikerül, rendkívül erős seregek jönnek létre, melyek az örök ellenségek földjét fel tudják dúlni.
  • Trák rituálék: A mérhetetlen vallásos erővel megáldott Rhesus Trákia régi kultuszainak kegyét keresi. Ezek számos bónuszhoz juttathatják, úgymint hozzáférés elit egységekhez, település bónuszokhoz, vagy sereg-buffokhoz.

Memnon
A harcos-király, Memnon, Parisz és Hektór távoli unokatestvére vezeti Aithiopsz multikultúrális seregét, a fáraók vezérelte Egyiptom hűbér államának haderejét. A csatában tanúsított vitézsége széles körben ismert, bátorsága Akhilleuszhoz hasonló, sereg pedig gyors, könnyűpáncélos harcosokból áll, akik állják a sarat a csatában; a multikultúrális összetételű sereg egységei számos stratégiai előnyt nyújtanak.

Kampány mechanikák:

  • Horda: Memnonnak egy célja van – az akhájok területének teljes elpusztítása. Ebből kifolyólag serege nem táborozhat településeken, de a hadizsákmányok komoly segítséget nyújtanak számára Trója védelmének megerősítése kapcsán.
  • A Fáraó szolgája: Memnon a fáraó befolyására és vagyonára támaszkodik seregének megerősítése kapcsán. Királyi rendeleteket kell hoznia, hogy négy régióbol toborozhasson egységeket: Aethiopia, Egyiptom, Canaan, Susa.
  • Találékony stratéga: Memnonnak nincs hozzáférése kémekhez, követekhez, hogy segítsgenek neki a háborúban. Ehelyett presztízsével vonz magához követőket, melyek speciális akciókat biztosítanak neki a csaták előtt.